Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Silvi Metsar

infojuhtimise lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: silvi.metsar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
INITB/15.DT Õppuritele suunatud ÕISi kasutusjuhendite kasutajasõbralikkus ja selgus ning ideed nende parendamiseks  
INITB/16.DT Rahvaraamatukogude sotsiaalne roll Harju Maakonna raamatukoguhoidjate kogemuste ja hinnangute näitel  
INITB/16.DT Raamatukogu- ja infoteaduse õppekavade võrdlev analüüs erinevate riikide vaates  
INITB/16.DT Kaitseväe raamatukogud: trendid ja teenused  
INITB/17.DT Rahvaraamatukogude teenused ja arengutrendid Eesti ja Soome keskraamatukogude näitel  
INITB/17.DT Teavikute säilituseksemplaride süsteem Eestis ja Põhjamaades  
INITM/13.DT Arengud ja trendid Eesti rahvaraamatukogudes  
6 bakalaureusetööd
1 magistritöö