Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Silvi Metsar

infojuhtimise lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: silvi.metsar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 INITB/16.DT      
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 INITM/17.DT      

Kevad 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4 INITM/17.DT      

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4 INITB/16.DT 1    
INT6072.DT E-äri infoallikad 4 INITB/16.DT 1    
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 INITB/17.DT 1    
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6 INITB/16.DT 1  
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 INITM/18.DT 1    
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6 INITM/17.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 INITB/18.DT 1 Sirje Virkus  
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 1 Aile Möldre  

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6 INITB/16.DT 1    
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4 INITM/18.DT 1  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6 INITB/17.DT 1 Aile Möldre  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.