Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Silvi Metsar

infojuhtimise lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: silvi.metsar@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6007.DT Kogude kujundamine 4
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4
INT6016.DT Äriteabe allikad 4
INT6030.DT Inforessursside eetilised ja õiguslikud aspektid 5
INT6038.DT Intellektuaalse omandi õiguskaitse 5
INT6058.DT Kasutajakoolitus 3
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6
INT6062.DT E-äri infokeskkond 4
INT6065.DT Veebisisu loomise ja korraldamise praktika 6
INT6067.DT Infotöö eetika 4
INT6072.DT E-äri infoallikad 4
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4
INT7104.DT Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad 4
INT7105.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 4
INT7118.DT Digitaalraamatukogu praktika 4
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6