Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Linda Helene Sillat

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: linda.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/18.DT Digipöördega seotud muudatused II ja III kooliastme õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel  
IFHTM/18.DT Eelkooliealise lapse digipädevuste toetamine Läänemaa näitel  
IFHTM/18.DT Arendusprogramm digipädevuste kujundamiseks rakenduskõrghariduse õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel  
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse juhtkonna roll õpetajate digipädevuste toetajana  
4 magistritööd