Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI6002.DT Ettevõtteseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Enterprise Seminar
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI6002.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI6002.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused