Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8003.DT Teadusseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Timo Tobias Ley
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8003.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8003.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused