Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8007.DT Teaduskollokvium

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Colloquium
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8007.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8007.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused