Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8008.DT Süstemaatiline kirjanduse ülevaade

Õppeaine nimetus inglise keeles: Systematic Approaches to Reviewing Literature
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8008.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8008.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused