Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6019.DT Teoreetiline informaatika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theoretical Computer Science
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6019.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6019.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused