Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6023.DT Arvutigraafika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Computer Graphics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Darja Tokranova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6023.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6023.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Darja Tokranova en

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Darja Tokranova en