Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6045.DT MS Windows´i operatsioonisüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: MS Windows Operating Systems
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tanel Toova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6045.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6045.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused