Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6056.DT Veebilehtede loomine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Creating Web Pages
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6056.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6056.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused