Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6059.DT Rakenduste programmeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Programming of Applications
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6059.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6059.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused