Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6060.DT .NET raamistik

Õppeaine nimetus inglise keeles: The .NET Framework
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6060.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6060.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused