Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basic Course in Programming
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6069.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6069.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused