Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6074.DT Programmeerimise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Programming Fundamentals
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6074.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6074.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Inga Petuhhov  
IFIFB/23.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Inga Petuhhov  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Inga Petuhhov