Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6077.DT 3D modelleerimine I

Õppeaine nimetus inglise keeles: 3D Modelling I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kalle Kivi
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6077.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6077.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika Kalle Kivi  
IFIFB/22.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Kalle Kivi  

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Kalle Kivi