Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6092.DT Tarkvara testimise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Foundations of Testing
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sille Kaupmees
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6092.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6092.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused