Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6093.DT Veebirakenduste kasutajaliidesed

Õppeaine nimetus inglise keeles: User Interfaces of Web Applications
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6093.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6093.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused