Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles: Statistical Analysis Solutions in R
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6098.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6098.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jaagup Kippar