Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Website Development and Management
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Yulia Sion
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6104.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6104.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
BFRB/21.FK Ristmeedia Yulia Sion en

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Yulia Sion en
INITB/21.DT Infoteadus Yulia Sion en
MLBB/21.LT Bioloogia (kõrvalerialaga) Yulia Sion en