Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Website Development and Management
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kärol-Milaine Jürgenson
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6104.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6104.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
BFRB/20.FK Ristmeedia Kärol-Milaine Jürgenson en

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika  
INITB/20.DT Infoteadus  

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus