Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Scientific Thinking
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Külli Kori
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6201.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6201.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused