Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of the Digital Competencies
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaanika Meigas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KKLSB/22.YK Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales Andrus Rinde en
RASLB/22.YK Sotsioloogia Marge Kusmin  
RIHKB/22.YK Haldus- ja ärikorraldus Marge Kusmin  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/23.DT Informaatika Kalle Kivi  
IFIFB/23.DT Infotehnoloogia (kõrvaleriala) Kalle Kivi