Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6210.DT Eriala individuaalaine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Individual Subject in the Area of Specialisation
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6210.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6210.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused