Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Development Practice
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6213.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6213.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused