Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Development Project
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6231.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6231.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/22.DT Informaatika Inga Petuhhov