Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6234.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Participatory Design of Software Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Debora Conceição Firmino De Souza
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6234.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6234.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused