Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: ICT Strategic Management
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andres Kütt
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7013.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7013.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused