Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Development of Infrastructure of Information Technology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7021.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7021.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine Peeter Normak  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Peeter Normak  
  1 rühm Kaasõppejõud:
Mart Mäe
Agu Leinfeld
Elin Nurges
Ivo Suur