Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Development of Infrastructure of Information Technology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7021.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7021.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused