Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7023.DT Infokäitluse alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Priit Parmakson
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7023.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7023.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused