Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7025.DT Windows-tööjaamade haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Maintenance of Windows Workstations
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tanel Toova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7025.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7025.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused