Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7030.DT Finantsjuhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Financial Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Eve Lamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7030.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7030.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused