Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7059.DT Digitaalse meedia sisutootmine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Media Production
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7059.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7059.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused