Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7061.DT Multimeediumi arendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia Development
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7061.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7061.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused