Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud

Õppeaine nimetus inglise keeles: ICT Procurements and Contracts
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Marko Nemberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7073.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7073.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine Marko Nemberg  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Marko Nemberg