Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7075.DT Ettevõttearhitektuur

Õppeaine nimetus inglise keeles: Enterprise Architecture
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Alexander Horst Norta
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7075.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7075.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused