Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7085.DT IT riskijuhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: IT Risk Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Hillar Põldmaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7085.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7085.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused