Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7154.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Developing Interactive Systems
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Ilja Šmorgun
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7154.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7154.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused