Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Human-Centered Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sonia Claudia da Costa Sousa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7172.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7172.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Sonia Claudia da Costa Sousa en