Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7178.DT Mängu sisemise loogika disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design of Gameplay and Core Mechanics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7178.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7178.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused