Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Game Theory and Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7179.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7179.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused