Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Installation and Maintenance of Operation Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tanel Toova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia Tanel Toova