Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology and Learning Sciences
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7209.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7209.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Kairit Tammets  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Kairit Tammets