Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to the Specialty
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7221.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7221.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Peeter Normak