Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Security and Risk Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hillar Põldmaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7222.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7222.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine Hillar Põldmaa  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine Hillar Põldmaa