Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7226.DT Digipöörde projekt organisatsioonides ning võrgustikes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Transformation Project in Organizations and Networks
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: James Sunney Quaicoe
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7226.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7226.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia James Sunney Quaicoe en