Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias

Õppeaine nimetus inglise keeles: Cognition and Emotion of Digital Media
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mati Mõttus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7305.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7305.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mati Mõttus en