Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Games Content Adaptation Parameters
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Triinu Jesmin
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7307.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7307.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused