Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7311.DT Ümbritsev arvutustehnika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Ambient Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Ilja Šmorgun
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7311.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7311.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused