Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias

Õppeaine nimetus inglise keeles: Trust in Computing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sonia Claudia da Costa Sousa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7312.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7312.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sonia Claudia da Costa Sousa en

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFIMM/22.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Sonia Claudia da Costa Sousa en